กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ไอ้ตู่ เตรียมกู ร.ต.ต.ลอย สุดหล่อ ภ.6 กำลังเตรียมป ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวเกษรา พลอยรัตน์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางนภา พิพัฒนางกูร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นายวิชัย พิพัฒนางกูร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นายชนสิทธิ์ พิพัฒนางกูร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นายวีรพล พิพัฒนางกูร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาววิภาวรรณ พิพัฒนางกูร ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง