กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: กูแป้ง บ้านโป่งหว้า สาวปลดแอกเบื่อกราบกะหลี่ ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พิมพ์นภัส พานิชวัฒน์ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พระปฏิวัต ฐิตเมโธ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว พนมพร ใจมุ่ง ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง