กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.ท. ชนาธิป ทองเหลือง ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ข ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ธรรมรงค์ บำรุงโรจน์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นิภา บำรุงโรจน์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: วิไลพร บำรุงโรจน์ ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง