กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ วิสูงเล ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พัณณิตา จัมปะโสม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย​ ณรงค์ศักดิ์​ ขาวสุริยจันทร์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ่าอากาศเอก สุภชัย หงษ์โต ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายณัฐภทร ทองคำ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ส.ต. ณัฐพงษ์ อยู่ชูฉาย ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง