กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ข้าพระพุทธเจ้า :: ผกท.หญิงวรัชยา ไชยศร ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ. สุรชัย สันวิจิตร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ. สุรชัย สันวิจิตร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: น.อ.ธีรพัฒน์ คงเพ็ชร์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ส.อ.หญิง สุชีรา สุวรรณี ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง