กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.จ.อ.คฑาวุธ พรหมน้อย ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ณัฐชยา เงินแจ่ม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: วริศรา เงินแจ่ม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: วัชระ คำรักษ์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ศิวพลอย พัชรเงินแจ่ม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พันจ่าเอก วิเชียร สาป้อง ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง