กรุณาเลือกพระฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวอรทัย จันทร์หอม ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พลตรี ณัฐพล แสงจันทร์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอก กรุณา สีกะชา ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ภัทรวิน โตอรุวงศ์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ภัทรวิน โตอรุวงศ์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอกศรีสวัสดิ์ วงษ์ทัต ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พันจ่าเอก วิเชษฐ์ จันทร์เปรม ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง