กรุณาเลือกพระฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: เป่งหม่าล่าปากระเบิด ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ.มานิตย์ พัดทอง ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ.มานิตย์ พัดทอง ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ร.ท.บุญฤทธิ์ สุวรรณโชติ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พันจ่าเอกหญิง สายรุ้ง อินทรนาสวน ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ่าสิบเอก แวฮาซัน ประดู่ ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง