กรุณาเลือกพระฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายธนากร สุเพ็งคำ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นายธนากร สุเพ็งคำ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: อุษารัตน์ บุญพร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ส.อ.หญิง พัชรี กิติวงศ์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ร้อยเอกหญิง ปานทิพย์ คงรัศมี ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.อ.ธวัช ธัญญชาติกุล ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง