กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: Jason ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า :: น.ส.จุนิโยทัย คุณวงศ์ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.ท.หญิงอภิญญา ศรีนาคคำ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.ท.หญิง อภิญญา ศรีนาคคำ ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวชญาดา เนียมพันธ์ ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า :: เบญจรัตน์ ชุมพล ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง