กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: นส จุฑาทิพย์ อยู่พุ่ม ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอกหญิง ชมัยพร ทองทา ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นายไพศาล ขวัญเรือง ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า :: เด็กหญิง ณัฐธารีรัตน์ ทองเพ็ญ ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง