กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: นิตยา สมบูรณ์จิตต์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย ธนวุฒิ เจริญขามป้อม ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: น.ต. อำพล มหาชัย ร.น. ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ปัทมา สวัสดิโกมล ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: น.ส.น้ำฝน ทะนุ ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวเรียวไผ่ สวนดี ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวเรียวไผ่ สวนดี ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง