กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นายไพศาล ขวัญเรือง ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า :: เด็กหญิง ณัฐธารีรัตน์ ทองเพ็ญ ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: นาวาโท หญิง ศรัญญา รักวงษ์ ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: นาวาอากาศตรี วีระยุทธ ทองเพ็ญ ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว เวธกา ปลื้มระย้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว เวธกา ปลื้มระย้า ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง