กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ไพศาล แซ่ก๊วย ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: kingkan stanier ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย ศรายุทธ วรรณชัย ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายเจตนิภัทร ชูช่วย ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีการเงินรวยเมตตามหา ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย อดิศร ศิริสาขา ถูกใส่ร้าย ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง