กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์
 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ร.ต.อ.วาจา เพียรกสิกรรม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ร.ต.อ.วาจา เพียรกสิกรรม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย อดิศร ศิริสาขา จิตอาสางานเเพทย์,กรมทางหลวง ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย อดิศร ศิริสาขา เน้นสันติและสิทธิเด็สตรีถูกล่ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายภัคพล สุวรรณทา ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายภัคพล สุวรรณทา ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ใจภักดิ์ นวลอ่อน ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง