กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์
 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย อดิศร ศิริสาขา ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ ศรีหลิ่ง ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว อานัสริน หะมะ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว ปาริชาต จันแย่ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว ปาริชาต จันแย่ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว ปาริชาต จันแย่ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว ปาริชาต จันแย่ ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง