กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: เบญจวรรณ จันทร์ที ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ทาลิณี จันทร์ที ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: สมัคร จันทร์ที ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: เดช จันทร์ที ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: นฤเบศ์ร จันทร์ที ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวภัทรวดี โชคงามขำ ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า :: กิ่งแก้ว กลั่นสกุล ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง