กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ข้าราชการ มว.ดย.มทบ.16 ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: วิราวรรณ บุบผา ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวธิติมา อินสองใจ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายสุมิตร สีหาฤทธิ์ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวนริศรา มีสำราญ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวสุรีพร เริ่มเสริมสุข ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย อดิศร ศิริสาขา ^∆^ ถูกพ่อและคนนอนกวนกลั่นเเก ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง