กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.จ.อ.รัชพล ปาลีกุย ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.นรินทร์ ปินตา ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.นรินทร์ ปินตา ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: เด็กหญิง ณัฐธารีรัตน์ ทองเพ็ญ ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง