กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์
 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายสนใจ ศรีชาญชัย ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: อนุชา กลิ่นชะเอม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.อ.อ.หญิง พรรณรัตน์ เกษมวงศ์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.อ.อ.ธนณัฎฐ์ อภิโชติเดชาพัฒน์ ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง