กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์
 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: น้อย​ โชคบัณทิต​ และนปช.พระนารายณ์​ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาว ศสิกร สีสัน ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: รอยตรี​ ทองสุข​ โชคบัณทิต​ กบร.ศศบ.​เรานปช.สามแยก ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาง​ ปราณี​ คำมี ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางคำใส​ ศรีบุญเรือง ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสา​ นุชรินทร์​ แถมยิ้มพวกเนานปช.พระบาทค่า ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จาสิบตรี​ ดิฐพร​ ทิพยางกู​ร​ กบร.ศศบ.​พวกเรานปช. ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง