กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พลเอก วิญช์ เทพหัสดิน ณ.อยุทธยา ให้ลงโทษองครักษ์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พลเอก วิญช์ ให้ลงโทษปลดเนรเทศ ผู้ใหญ่กำนันหนองวัวซ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พลเอกวัชระ จรูญรัตน์ให้ลงโทษคนรบกวนนายอดิศปลดไล่ออ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พลเอก วิญช์ ให้ลงโทษปลดประหานชุดจับยา หนองวัวซอ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พลเอก วิญช์ เทพหัสดิน ณ.อยุทธยา ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย วิทยา ปานนิล ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายภานุวัฒน์ บุญพิศาล ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง