กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์
 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ณัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: น.ส. สายทอง​คล้ายมีปานและพวกเรากปปส.ปากเกร็ด​ปฏิวั ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาง​อาเจะ ปอลือ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.ตดิฐพร​ทิพยางกูรและพวกเรานายประกิตวงษ์สุวรรณ​ป ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. ณัฐวุฒิ อินไชย ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง