กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์
 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ธนณัฏฐ์ อภิโชติเดชาพัฒน์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. เอกภพ ตัดรัก ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. อนุภัทร ตาทิพย์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. ศักรินทร์ กล้าจริง ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. รัตพล ตะเวที ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. กิตติพันธ์ มะทะจิตต์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. เขตตะวัน ปงลังกา ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง