กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ธัญญานุช ทิพย์อักษร ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ช้าราชการ มว.ดย.มทบ.16 ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. ณฐกร วงค์วัง ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: เยาวลักษณ์ ขาวสำอางค์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: กชพร ทรัพย์โสม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: ส.อ.อัษฎาวุธ เพ็ชรแวว ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: กกร.มทบ.16 ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง