กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวทิพย์วรรณ บุญฉาย ...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: กษิดิศ ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: นาวาเอก ทรงกลด แก้วนารี ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอกทศพล ทัศเศษ ...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอกทศพล ทัศเศษ ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอกทศพล ทัศเศษ ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง