กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: เด็กชายอรณิช ฟองจามร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: เด็กหญิงอรณิช ฟองจามร ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.ต.อ.สืบสกุล มณีนวล ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ข้าราชการ มว.ดย.มทบ.16 ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: กกร.มทบ.16 ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.จ.ต.อธิวัฒน์ ทองเกิด ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: คีม แก้วเบี่ยง เบื่อกราบกะหลี่112กุไม่กลัวตัดสาวปล ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง